Navigácia

O škole

Profil školy

 

 

 O škole

Základná škola pri Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave  bola zriadená v roku 1958 na opakované  žiadosti rodičov detí, ktoré boli liečené v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave .

           Počas 47-ročnej existencie školy prebiehalo vyučovanie v rôznych vhodných i menej vhodných priestoroch Endokrinologického ústavu (EÚ). Od roku 1990 je v priestoroch EÚ pre školu vyhradené prvé poschodie nad detskou jedálňou v Kollárovom dome. K dispozícii máme 200 m štvorcových plochy, na ktorej sú: jedna trieda, počítačová učebňa, klubovňa, riaditeľňa, zborovňa, sociálne zariadenia a kabinet učebných pomôcok. Kabinet je solídne vybavený a vďaka šetrnému zaobchádzaniu a pravidelnej údržbe väčšina učebných pomôcok slúži svojmu účelu už dlhé roky.

           V Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave sa liečia deti s týmito zdravotnými ťažkosťami: cukrovka (diabetes mellitus), poruchy štítnej žľazy, poruchy vzrastu (nízky alebo vysoký vzrast), poruchy telesnej hmotnosti (obezita, extrémna chudosť) a deti s ostatnými zdravotnými ťažkosťami na báze porúch žliaz  s  vnútornou sekréciou.

           Liečebný pobyt detí má dĺžku od 7 do 30 kalendárnych dní, v niektorých závažných prípadoch aj viac. Tieto deti bežne navštevujú kmeňovú školu v mieste svojho  bydliska, kde sú zaradené medzi ostatné zdravé deti. Počas liečebného pobytu by vymeškali 35 až 150 vyučovacích hodín.Tak by sa k zdravotnému handicapu pridal i školský.

<>          Národný endokrinologický a diabetologický ústav má celoslovenskú pôsobnosť, preto máme v našej škole deti z celého územia Slovenska. Zaškoľujeme  deti zo základných škôl (1.-9.roč.), z príslušných ročníkov 8-ročných gymnázii (príma-kvinta),  a deti zo špeciálnych základných škôl, i deti zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.>

Ročne je zaškolených v našej škole priemerne 200 žiakov.

 

 

 

Bližšie: Pozri podstrany (hore vedľa Profilu školy): História školy, Dotazník pre kmeňovú školu

 

 

 

 


 

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA - ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Ľubochňa
    Školská 150/9, Ľubochňa, PSČ: 034 91
  • +421444391600

Fotogaléria